Referencie

Referencie

Spoločnosť Midland Adventure s.r.o. je mladá dynamicky sa rozvíjajúca organizácia. Vznikli sme v novembri v roku 2016. Činnosť spoločnosti je primárne zameraná na prípravu a realizáciu záchranných archeologických výskumov a konzultačnú činnosť na úseku pamiatkovej starostlivosti. Vo februári 2017 získala spoločnosť od MK SR oprávnenie na realizáciu archeologických výskumov. Naša spoločnosť zamestnáva 6 archeológov, z ktorých štyria sú držiteľmi osobitnej spôsobilosti na realizáciu archeologických výskumov, a jedného technika s viac ako desaťročnou praxou. Spoločnosť sídli v Banskej Bystrici. Vlastní kancelárske priestory v centre mesta a prenajíma si technické priestory na konzerváciu a ošetrenie nálezov a depozitár pre uskladnenie archeologických nálezov. Máme zmluvu s certifikovanou reštaurátorskou spoločnosťou Reno Art, s.r.o.

Spoločnosť do 31.12.2019 realizovala 107 výskumných akcii z toho 100 akcií vo vlastnej réžii a 7 akcii vo forme subdodávateľských prác pre iné oprávnené organizácie. Územne pokrývame najmä priestor Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja.

Od 1.7.2020 je spoločnosť zapísaná v zozname Hospodárskych subjektov.

Od 2.10.2020 je naša spoločnosť držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

 

ISO 9001

 

ISO 14001

 

ISO 18001

 

 

Výber z realizovaných akcií 

 

Rok 2017

 

Výskum č.1/2017
Názov stavby: „Garni hotel KUBO“.
Objednávateľ: Partner invest, s.r.o.
Lokalita: Lúčky (okr. Ružomberok)

Výskum č.2/2017
Názov stavby: Revitalizácia okolia r.k. kostola Ducha Svätého
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev. Farnosť Sielnica Lokalita: Sielnica (okr. Zvolen)

Výskum č.3/2017 (subdodávka)
Názov stavby: „MERKURY MARKET Lučenec“
Objednávateľ: ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o.
Lokalita: Lučenec

Výskum č.4/2017
Názov stavby: Kaštieľ Radvanských, budovanie IS
Objednávateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Lokalita: Banská Bystrica – Radvaň

Výskum č.5/2017
Názov stavby: „Rekonštrukcia a zmena funkcie objektu na Námestí Š. Moysesa č.14 v Banskej Bystrici.“ – adaptácia prízemia
Objednávateľ: AKOLA, s.r.o 
Lokalita: Banská Bystrica 

Výskum č.6/2017
Názov stavby: „Obytná zóna Nižná – Sihoť“ 
Objednávateľ: Obec Nižná
Lokalita: Nižná 

Výskum č.7/2017
Názov stavby: „Obnova kaplnky sv. Anny“ 
Objednávateľ: Farnosť sv. Antona Paduánskeho Modrý Kameň
Lokalita: Dolné Strháre

Výskum č.8/2017
Názov stavby: „Turčiansky Michal, Zorkovce – IBV Sunfield“
Objednávateľ: ZIS, s.r.o.
Lokalita: Turčiansky Michal

Výskum č.9/2017
Názov stavby: „Holiday Resort Liptovská Mara – II.etapa, lokalita Kamenisté“
Objednávateľ: ZRUBY RAJEC, s.r.o.
Lokalita: Liptovský Trnovec

Výskum č.10/2017
Názov stavby: „Polyfunkčný komplex Majer“
Objednávateľ: Majer, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.11/2017
Názov stavby: „Polyfunkčná budova – SEEDRAGON“
Objednávateľ: Seedragon, s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.13/2017
Názov stavby: „Nízkopodlažná zástavba RD a technická infraštruktúra“
Objednávateľ: ŠPED-TRANS, spol. s.r.o.
Lokalita: Levice

Výskum č.15/2017
Názov stavby: „Obytný súbor Suchý Vrch . Pod Flosom 2 – inžinierske siete“
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.19/2017
Názov stavby: „Obnova vodovodného radu“
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..
Lokalita: Krupina

Výskum č.22/2017 (subdodávka)
Názov stavby: „Bavagan, kultúrno spoločenský areál“
Objednávateľ: PAMARCH, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

 

Rok 2018

 

Výskum č.1/2018
Názov stavby: „Kostol Nanebovzatia Panny Márie ÚZPF č.875/1 Obnova – prípravná fáza“
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza
Lokalita: Prievidza

Výskum č.2/2018
Názov stavby: „Výrobná Hala KUK Coils Slovakia“
Objednávateľ: KUK COILS Slovakia, s.r.o
Lokalita: Trenčianska Teplá

Výskum č.3/2018 (subdodávka)
Názov stavby: „Nultý obchvat Bratislavy, D4 – Jarovce – Rača“
Objednávateľ: VIA MAGNA, s.r.o
Lokalita: Vajnory – Ivanka Pri Dunaji

Výskum č.4/2018
Názov stavby: „Kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Pohronská polhora – Michalová (okr. Brezno)

Výskum č.5/2018
Názov stavby: „Aglomerácia Nedožery – Brezany, kanalizácia“
Objednávateľ: StVS Servising, s.r.o.
Lokalita: Nedožery – Brezanny

Výskum č.7/2018
Názov stavby: „Obnova objektu Múzea A. Sládkoviča“
Objednávateľ: OBNOVA, s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.8/2018
Názov stavby: „Valaská – Hronec, kanalizácia“
Objednávateľ: SMS,a.s.
Lokalita: Valaská, Hronec (okr. Brezno)

Výskum č.12/2018
Názov stavby: „Miestna prípojka metropolitnej optickej siete Slovanet, a.s., Časť: Banská Bystrica 
 – Centrum“
Objednávateľ: Slovanet, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.14/2018
Názov stavby: „Budova D areálu ASO VENDING“
Objednávateľ: VENDING Invest, s.r.o. 
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.15/2018
Názov stavby: „Obytný súbor pod Rokošom“
Objednávateľ: PDP, s.r.o.
Lokalita: Nitrianske Sučany (okr. Prievidza)

Výskum č.20/2018
Názov stavby: „Obnova karnera Sv. Ondreja“
Objednávateľ: NBS – Eurosystém, Múzeum mincí a medailí,
Lokalita: Kremnica

Výskum č.21/2018
Názov stavby: „Obnova tzv. Horného kaštieľa“, NKP“ hradný palác“
Objednávateľ: Mesto Žarnovica
Lokalita: Žarnovica

Výskum č.28/2018
Názov stavby: „Dostavba a nadstavba dvorového krídla na Nám. SNP č.17“
Objednávateľ: STAVOÚNIA a.s.
Lokalita: Banská Bystrica
    
Výskum č.32/2018
Názov stavby: „Obnova objektu kaštieľa Prónay“
Objednávateľ: LC Investor, s.r.o.
Lokalita: Lučenec – Opatová

Výskum č.34/2018
Názov stavby: „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Lokalita: Tornaľa

Výskum č.35/2018
Názov stavby: „Zámocké záhrady v Holíči – odbahnenie a úprava brehu rybníka “
Objednávateľ: Mesto Holíč
Lokalita: Holíč

Rok 2019

Výskum č.2/2019
Názov stavby: „Kvety.sk Trade Centrum“
Objednávateľ: Kvety.sk s.r.o
Lokalita: Kriváň (okr. Detva)

Výskum č.4/2019
Názov stavby: „IBV Na Stráni - Podlavice“
Objednávateľ: Property Production, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica, mestská časť Podlavice

Výskum č.5/2019
Názov stavby: „Prístavba výťahu, Námestie SNP č.11“
Objednávateľ: A.M.K., s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.6/2019
Názov stavby: „Obnova a dostavba objektov NKP Zimná 60 a Zimná 60A“
Objednávateľ: Dušan Čupák, Spišská Nová Ves,
Lokalita: Spišská Nová Ves - centrum

Výskum č.7/2019
Názov stavby: „Obnova NKP kaštieľ Lučenec - Malá Ves“
Objednávateľ: INVICTUM, s.r.o.
Lokalita: Lučenec - Malá Ves

Výskum č.8/2019
Názov stavby: „Obecné nájomné byty“
Objednávateľ: FAAC Consulting, s.r.o.
Lokalita: Veľká Ves nad Ipľom (okr. Veľký Krtíš)

Výskum č.9/2019
Názov stavby: „IBV Chudá Lehota“
Objednávateľ: Obec Chudá Lehota
Lokalita: Chudá Lehota (okr. Bánovce nad Bebravou)

Výskum č.10/2019
Názov stavby: „Obnova NKP, meštianskeho domu na Dolnej ul. č. 44 v Banskej Bystrici“
Objednávateľ: DUODENT, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.10/2019
Názov stavby: „Obnova NKP, meštianskeho domu na Dolnej ul. č. 44 v Banskej Bystrici“
Objednávateľ: DUODENT, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.11/2019
Názov stavby: „Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu ZOO Bojnice“
Objednávateľ: Národná ZOO Bojnice
Lokalita: Bojnice (okr. Prievidza)

Výskum č.12/2019
Názov stavby: „Nadstavba a prístavba obj.č.235 a vytvorenie polyfunkčného objektu“
Objednávateľ: Dinh Hong Hanh
Lokalita: Kysucké Nové Mesto - centrum

Výskum č.13/2019
Názov stavby: „RSGOR_GORTVA. Nová základňová stanica O2 Slovakia, s.r.o.“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Gortva (okr. Rimavská Sobota)

Výskum č.14/2019
Názov stavby: „Autobusová stanica Tornaľa“
Objednávateľ: SAD Lučenec, a. s.
Lokalita: Tornaľa (okr. Revúca)

Výskum č.16/2019
Názov stavby: „Novostavba 30 bytových jednotiek so zníženým štandardom“
Objednávateľ: WF Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Radnovce (okr. Rimavská Sobota)

Výskum č.17/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Hrad Ľupča - objekt barbakánu s bránou“
Objednávateľ: Železiarne Podbrezová a.s.
Lokalita: Slovenská Ľupča (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.18/2019
Názov stavby: „Gcentrum Senica“
Objednávateľ: OG Real s.r.o.
Lokalita: Senica

Výskum č.19/2019
Názov stavby: „Obnova objektu Múzea A. Sládkoviča - 3. etapa“
Objednávateľ: DADO STAV s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.20/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Kláštor Františkánov“
Objednávateľ: Mesto Rožňava
Lokalita: Rožňava

Výskum č.25/2019
Názov stavby: „PTSL_SELCE, nová základňová stanica O2 Slovakia“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Selce (okr. Poltár)

Výskum č.26/2019
Názov stavby: „IBV Dlžiny – I. Etapa – 32 RD“
Objednávateľ: ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.
Lokalita: Veľký Kolačín (okr. Ilava)

Výskum č.27/2019
Názov stavby: „Rezidencie – Kováčová – inžinierske siete, II.etapa“
Objednávateľ: STAVEBNÝ HOLDING, a.s.
Lokalita: Kováčová (okr. Zvolen)

Výskum č.29/2019
Názov stavby: „Obnova NKP - meštianskeho domu, tzv. Thurzovho domu“
Objednávateľ: Stredoslovenské múzeum
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.30/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Dobrá voda v roku 2019"
Objednávateľ: o.z. RENOVA
Lokalita: Dobrá Voda (okr. Senica)

Výskum č.31/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Korlátko v roku 2019"
Objednávateľ: O.Z. Spojené ruky
Lokalita: Rozbehy (okr. Senica)

Výskum č.31/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Korlátko v roku 2019"
Objednávateľ: O.Z. Spojené ruky
Lokalita: Rozbehy (okr.Senica)

Výskum č.32/2019
Názov stavby: „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“
Objednávateľ: GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o.
Lokalita: Kremnica (okr. Žiar nad Hronom)

Výskum č.33/2019
Názov stavby: „Vodovodné potrubie - OP JEMO - Vinohrady - Vráble“
Objednávateľ: o.z. Godinov Majer
Lokalita: Vráble (okr. Nitra)

Výskum č.35/2019
Názov stavby: „NKP Kremnický hrad - obnova odvodňovacích rigolov na hradnom nádvorí“
Objednávateľ: NBS -Eurosystém, Múzeum mincí a medailí
Lokalita: Kremnica (okr. Žiar nad Hronom)

Výskum č.36/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Radnica v Brezne“
Objednávateľ: Mesto Brezno
Lokalita: Brezno

Výskum č.37/2019
Názov stavby: „Garáže a spevnené plochy v areáli SD - SU Brezno“
Objednávateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Lokalita: Brezno

Výskum č.38/2019
Názov stavby: „Rozšírenie termálneho kúpaliska Aquatermal Strehová“
Objednávateľ: TERMAL DS, s.r.o.
Lokalita: Dolná Strehová (okr. Veľký Krtíš)

Výskum č.39/2019
Názov stavby: „RAGEV 45 m stožiar O2 Slovakia, s.r.o., trafostanica, VN a NN zemná el. prípojka“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Gemerská Ves (okr. Revúca)

Výskum č.40/2019
Názov stavby: „Obnova budovy okresného súdu“
Objednávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o
Lokalita: Brezno

Výskum č.41/2019
Názov stavby: „Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou“
Objednávateľ: Team s.r.o.
Lokalita: Opatovce nad Nitrou (okr. Prievidza)

Výskum č.44/2019
Názov stavby: „Prestavba objektu meštianskeho domu na Hornej ul. 37"
Objednávateľ: B-ESTATE, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.46/2019
Názov stavby: „Rekonštrukcia Kaštieľa Coburgovcov - prípojky inžinierskych sietí“
Objednávateľ: Mesto Jelšava
Lokalita: Jelšava (okr. Revúca)

Výskum č.47/2019
Názov stavby: „Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory nad Žitavou“
Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou
Lokalita: Dvory nad Žitavou (okr. Nové Zámky)

Výskum č.48/2019
Názov stavby: „ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE SENIOROV“ 

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Lokalita: Žiar nad Hronom

 

Rok 2020

 

Výskum č.1/2020
Názov stavby: „Prestavba objektu meštianskeho domu na Hornej ul. 37“
Objednávateľ: B-ESTATE, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.3/2020
Názov stavby: „IBV Starňa - rozšírenie infraštruktúry“ – 1. etapa
Objednávateľ: Mesto Tornaľa
Lokalita: Tornaľa – Starňa (okres Revúca)

Výskum č.4/2020
Názov stavby: „Obnova NKP r. k. kostol sv. Alžbety“
Objednávateľ: PRIMA INVEST, spol. s r. o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.5/2020
Názov stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Kežmarok, Hradská cesta, UO01300 2020“
Objednávateľ: SPP - distribúcia, a.s.
Lokalita: Kežmarok

Výskum č.6/2020
Názov stavby: „Kanalizácia Považany“
Objednávateľ: SMS, a.s.
Lokalita: Považany (okr. Nové Mesto nad Váhom)

Výskum č.9/2020
Názov stavby: „Úprava nehnuteľnosti na parc.č. KN-C 1347/3 ul. Kapitulská 15“
Objednávateľ: Charita, v.o.s.,
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.10/2020
Názov stavby: „NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A – MALINOVÁ“
Objednávateľ: MV Staving a.s.
Lokalita: Malinová (okr. Prievidza)

Výskum č.11/2020
Názov stavby: „Novostavba bytového domu s využiteľným podkrovím“
Objednávateľ: Fyzická osoba
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.12/2020
Názov stavby: Výstavba novej základňovej stanice a zemnej NN prípojky RS_Gem“
Objednávateľ: TeleDat komunikačné systémy, s. r. o.
Lokalita: Gemerček (okr. Rimavská Sobota)

Výskum č.13/2020
Názov stavby: „Bytový dom - Obecné nájomné byty 10 b.j.“
Objednávateľ: F.A.A.C. Consulting, s.r.o.
Lokalita: Balog nad Ipľom (okr. Veľký Krtíš)

Výskum č.15/2020
Názov stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Partizánska ul.“
Objednávateľ: SPP- distribúcia, a.s.
Lokalita: Handlová (okr. Prievidza)

Výskum č.16/2020
Názov stavby: „REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA BOCIAN - ALL CASTELLO VLKANOVÁ“
Objednávateľ: STAVING PROJEKT, s.r.o.
Lokalita: Vlkanová (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.17/2020
Názov stavby: „Krupina, Rozšírenie areálu Logistického centra Stred, a.s. Krupina“
Objednávateľ: COOP Jednota Krupina, SD
Lokalita: Vlkanová (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.18/2020
Názov stavby: „Kaštieľ Coburgovcov – obnova NKP“
Objednávateľ: Mesto Jelšava
Lokalita: Jelšava (okr. Revúca)

Výskum č.19/2020
Názov stavby: „Polyfunkčný komplex Majer“ – II.etapa
Objednávateľ: LARSOM, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.20/2020
Názov stavby: „Most cez Hron na ceste III/2379 ev.č. 2379-4, Nemecká“
Objednávateľ: SMS, a.s.
Lokalita: Nemecká (okr. Brezno)

Výskum č.21/2020
Názov stavby: „Nadstavba a prístavba dvorového krídla meštianskeho domu na Nám. gen. M.R. Štefánika 25/20“
Objednávateľ: Fyzická osoba
Lokalita: Nemecká (okr. Brezno)

Výskum č.22/2020
Názov stavby: „Rekonštrukcia plynovodov Rimavská Sobota – Hviezdoslavova, ÚO02285“
Objednávateľ: SPP – Distribúcia, a.s.
Lokalita: Rimavská Sobota

Výskum č.23/2020
Názov stavby: „Záchranné práce na NKP hrad Korlátka rok 2020“
Objednávateľ: Obec Cerová
Lokalita: Cerová (okr. Senica)

Výskum č.24/2020
Názov stavby: „ZAHUSTENIE DTS, IBV HRADEC 1. ETAPA“
Objednávateľ: PETROSTAV SK s.r.o.
Lokalita: Hradec (okr. Prievidza)
Výskum č.25/2020
Názov stavby: „IBV Badín – Pod Cestou, prístupová komunikácia a inžinierske siete“
Objednávateľ: Združenie občanov IBV Badín - Pod Cestou
Lokalita: Badín (okr. Banská Bystrica)

Výskum č.26/2020
Názov stavby: „Kanalizácia Šoporňa“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Šoporňa (okr. Galanta)

Výskum č.28/2020
Názov stavby: „Obnova NKP – Manufaktúra na majoliku“
Objednávateľ: IMET, a. s.
Lokalita: Halič (okr. Lučenec)

Výskum č.29/2020
Názov stavby: „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice“
Objednávateľ: Mesto Rožňava
Lokalita: Rožňava

Výskum č.33/2020
Názov stavby: „Hrad Blatnica – záchranné práce v roku 2020“
Objednávateľ: Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica
Lokalita: Blatnica (okr. Turčianske Teplice)

Výskum č.34/2020
Názov stavby: „Výrobno-montážna hala KUK INVEST SLOVAKIA“
Objednávateľ: KUK INVEST SLOVAKIA s.r.o.
Lokalita: Trenčianska Teplá (okr.Trenčín)

Výskum č.35/2020
Názov stavby: „10138 – Banská Bystrica – Nám. SNP – úprava NNK siete – Múzeum“
Objednávateľ: PETROSTAV SK s.r.o.
Lokalita: Banská Bystricia

Výskum č.36/2020
Názov stavby: „IBV – Detva – Ježová“
Objednávateľ: Fyzická osoba
Lokalita: Detva

Výskum č.37/2020
Názov stavby: „Technická infraštruktúra pre RD“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Stupava (okr. Malacky)

Výskum č.41/2020
Názov stavby: ,,MAS Malé Bielice/1"
Objednávateľ: Medline Assembly Slovakia, s.r.o
Lokalita: Malé Bielice (okr. Partizánske)

Výskum č.45/2020
Názov stavby: „I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, 1 úsek“
Objednávateľ: Združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat
Lokalita: Brezno

Výskum č.47/2020
Názov stavby: „Obnova objektu NKP „Železiareň“ – 1.sezóna“
Objednávateľ: Fyzická osoba
Lokalita: Vaľkovňa (okr. Brezno)

Výskum č.48/2020
Názov stavby: „Nákupné stredisko, ul. Odborárov“
Objednávateľ: BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Lokalita: Komárno

Výskum č.50/2020
Názov stavby: „Zvolen – Bytové domy – Kubániho ulica“ – 1.etapa
Objednávateľ: Amarilla, s.r.o.
Lokalita: Zvolen

 

V Banskej Bystrici 6.1.2021

 

JUDr. Mgr. Martin Kvietok
konateľ