Referencie

Referencie

Spoločnosť Midland Adventure s.r.o. je mladá dynamicky sa rozvíjajúca organizácia. Vznikli sme v novembri v roku 2016. Činnosť spoločnosti je primárne zameraná na prípravu a realizáciu záchranných archeologických výskumov a konzultačnú činnosť na úseku pamiatkovej starostlivosti. Vo februári 2017 získala spoločnosť od MK SR oprávnenie na realizáciu archeologických výskumov. Naša spoločnosť zamestnáva 6 archeológov, z ktorých štyria sú držiteľmi osobitnej spôsobilosti na realizáciu archeologických výskumov, a jedného technika s viac ako desaťročnou praxou. Spoločnosť sídli v Banskej Bystrici. Vlastní kancelárske priestory v centre mesta a prenajíma si technické priestory na konzerváciu a ošetrenie nálezov a depozitár pre uskladnenie archeologických nálezov. Máme zmluvu s certifikovanou reštaurátorskou spoločnosťou Reno Art, s.r.o.

Spoločnosť do 31.12.2019 realizovala 107 výskumných akcii z toho 100 akcií vo vlastnej réžii a 7 akcii vo forme subdodávateľských prác pre iné oprávnené organizácie. Územne pokrývame najmä priestor Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja.

 

Obrat spoločnosti:

Rok 2017: 57 715,00 Eur

Rok 2018: 137 800,00 Eur

Rok 2019: 128 134,00 Eur

 

Výber z realizovaných akcií 

 

Rok 2017

 

Výskum č.1/2017
Názov stavby: „Garni hotel KUBO“.
Objednávateľ: Partner invest, s.r.o.
Lokalita: Lúčky (okr. Ružomberok)

Výskum č.2/2017
Názov stavby: Revitalizácia okolia r.k. kostola Ducha Svätého
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev. Farnosť Sielnica Lokalita: Sielnica (okr. Zvolen)

Výskum č.3/2017 (subdodávka)
Názov stavby: „MERKURY MARKET Lučenec“
Objednávateľ: ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o.
Lokalita: Lučenec

Výskum č.4/2017
Názov stavby: Kaštieľ Radvanských, budovanie IS
Objednávateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Lokalita: B.Bystrica – Radvaň

Výskum č.5/2017
Názov stavby: „Rekonštrukcia a zmena funkcie objektu na Námestí Š. Moysesa č.14 v Banskej Bystrici.“ – adaptácia prízemia
Objednávateľ: AKOLA, s.r.o 
Lokalita: B.Bystrica 

Výskum č.6/2017
Názov stavby: „Obytná zóna Nižná – Sihoť“ 
Objednávateľ: Obec Nižná
Lokalita: Nižná 

Výskum č.7/2017
Názov stavby: „Obnova kaplnky sv. Anny“ 
Objednávateľ: Farnosť sv. Antona Paduánskeho Modrý Kameň
Lokalita: Dolné Strháre

Výskum č.8/2017
Názov stavby: „Turčiansky Michal, Zorkovce – IBV Sunfield“
Objednávateľ: ZIS, s.r.o.,
Lokalita: Turčiansky Michal

Výskum č.9/2017
Názov stavby: „Holiday Resort Liptovská Mara – II.etapa, lokalita Kamenisté“
Objednávateľ: ZRUBY RAJEC, s.r.o.
Lokalita: Liptovský Trnovec

Výskum č.10/2017
Názov stavby: „Polyfunkčný komplex Majer“
Objednávateľ: Majer, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.11/2017
Názov stavby: „Polyfunkčná budova – SEEDRAGON“
Objednávateľ: Seedragon, s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.13/2017
Názov stavby: „Nízkopodlažná zástavba RD a technická infraštruktúra“
Objednávateľ: ŠPED-TRANS, spol. s.r.o.
Lokalita: Levice

Výskum č.15/2017
Názov stavby: „Obytný súbor Suchý Vrch . Pod Flosom 2 – inžinierske siete“
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.19/2017
Názov stavby: „Obnova vodovodného radu“
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..
Lokalita: Krupina

Výskum č.22/2017 (subdodávka)
Názov stavby: „Bavagan, kultúrno spoločenský areál“
Objednávateľ: PAMARCH, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

 

Rok 2018

 

Výskum č.1/2018
Názov stavby: „Kostol Nanebovzatia Panny Márie ÚZPF č.875/1 Obnova – prípravná fáza“
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza
Lokalita: Prievidza

Výskum č.2/2018
Názov stavby: „Výrobná Hala KUK Coils Slovakia“
Objednávateľ: KUK COILS Slovakia, s.r.o
Lokalita: Trenčianska Teplá

Výskum č.3/2018 (subdodávka)
Názov stavby: „Nultý obchvat Bratislavy, D4 – Jarovce – Rača“
Objednávateľ: VIA MAGNA, s.r.o
Lokalita: Vajnory – Ivanka Pri Dunaji

Výskum č.4/2018
Názov stavby: „Kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Pohronská polhora – Michalová (okr. Brezno)

Výskum č.5/2018
Názov stavby: „Aglomerácia Nedožery – Brezany, kanalizácia“
Objednávateľ: StVS Servising, s.r.o.
Lokalita: Nedožery – Brezanny

Výskum č.7/2018
Názov stavby: „Obnova objektu Múzea A. Sládkoviča“
Objednávateľ: OBNOVA, s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.8/2018
Názov stavby: „Valaská – Hronec, kanalizácia“
Objednávateľ: SMS,a.s.
Lokalita: Valaská, Hronec (okr. Brezno)

Výskum č.12/2018
Názov stavby: „Miestna prípojka metropolitnej optickej siete Slovanet, a.s., Časť: Banská Bystrica 
 – Centrum“
Objednávateľ: Slovanet, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.14/2018
Názov stavby: „Budova D areálu ASO VENDING“
Objednávateľ: VENDING Invest, s.r.o., 
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.15/2018
Názov stavby: „Obytný súbor pod Rokošom“
Objednávateľ: PDP, s.r.o.
Lokalita: Nitrianske Sučany (okr. Prievidza)

Výskum č.20/2018
Názov stavby: „Obnova karnera Sv. Ondreja“
Objednávateľ: NBS – Eurosystém, Múzeum mincí a medailí,
Lokalita: Kremnica

Výskum č.21/2018
Názov stavby: „Obnova tzv. Horného kaštieľa“, NKP“ hradný palác“
Objednávateľ: Mesto Žarnovica
Lokalita: Žarnovica

Výskum č.28/2018
Názov stavby: „Dostavba a nadstavba dvorového krídla na Nám. SNP č.17“
Objednávateľ: STAVOÚNIA a.s.,
Lokalita: Banská Bystrica
    
Výskum č.32/2018
Názov stavby: „Obnova objektu kaštieľa Prónay“
Objednávateľ: LC Investor, s.r.o.
Lokalita: Lučenec – Opatová

Výskum č.34/2018
Názov stavby: „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Lokalita: Tornaľa

Výskum č.35/2018
Názov stavby: „Zámocké záhrady v Holíči – odbahnenie a úprava brehu rybníka “
Objednávateľ: Mesto Holíč
Lokalita: Holíč

Rok 2019

Výskum č.2/2019
Názov stavby: „Kvety.sk Trade Centrum“
Objednávateľ: Kvety.sk s.r.o
Lokalita: Kriváň (okr. Detva)

Výskum č.4/2019
Názov stavby: „IBV Na Stráni - Podlavice“
Objednávateľ: Property Production, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica, mestská časť Podlavice

Výskum č.5/2019
Názov stavby: „Prístavba výťahu, Námestie SNP č.11“
Objednávateľ: A.M.K., s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.6/2019
Názov stavby: „Obnova a dostavba objektov NKP Zimná 60 a Zimná 60A“
Objednávateľ: Dušan Čupák, Spišská Nová Ves,
Lokalita: Spišská Nová Ves - centrum

Výskum č.7/2019
Názov stavby: „Obnova NKP kaštieľ Lučenec - Malá Ves“
Objednávateľ: INVICTUM, s.r.o.
Lokalita: Lučenec - Malá Ves

Výskum č.8/2019
Názov stavby: „Obecné nájomné byty“
Objednávateľ: FAAC Consulting, s.r.o.
Lokalita: Veľká Ves nad Ipľom (okr. Veľký Krtíš)

Výskum č.9/2019
Názov stavby: „IBV Chudá Lehota“
Objednávateľ: Obec Chudá Lehota
Lokalita: Chudá Lehota (okr. Bánovce nad Bebravou)

Výskum č.10/2019
Názov stavby: „Obnova NKP, meštianskeho domu na Dolnej ul. č. 44 v Banskej Bystrici“
Objednávateľ: DUODENT, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.10/2019
Názov stavby: „Obnova NKP, meštianskeho domu na Dolnej ul. č. 44 v Banskej Bystrici“
Objednávateľ: DUODENT, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.11/2019
Názov stavby: „Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu ZOO Bojnice“
Objednávateľ: Národná ZOO Bojnice
Lokalita: Bojnice (okr. Prievidza)

Výskum č.12/2019
Názov stavby: „Nadstavba a prístavba obj.č.235 a vytvorenie polyfunkčného objektu“
Objednávateľ: Dinh Hong Hanh
Lokalita: Kysucké Nové Mesto - centrum

Výskum č.13/2019
Názov stavby: „RSGOR_GORTVA. Nová základňová stanica O2 Slovakia, s.r.o.“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Gortva (okr. Rimavská Sobota)

Výskum č.14/2019
Názov stavby: „Autobusová stanica Tornaľa“
Objednávateľ: SAD Lučenec, a. s.
Lokalita: Tornaľa (okr. Revúca)

Výskum č.16/2019
Názov stavby: „Novostavba 30 bytových jednotiek so zníženým štandardom“
Objednávateľ: WF Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Radnovce (okr. Rimavská Sobota)

Výskum č.17/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Hrad Ľupča - objekt barbakánu s bránou“
Objednávateľ: Železiarne Podbrezová a.s.
Lokalita: Slovenská Ľupča (okr. B.Bystrica)

Výskum č.18/2019
Názov stavby: „Gcentrum Senica“
Objednávateľ: OG Real s.r.o.
Lokalita: Senica

Výskum č.19/2019
Názov stavby: „Obnova objektu Múzea A. Sládkoviča - 3. etapa“
Objednávateľ: DADO STAV s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.20/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Kláštor Františkánov“
Objednávateľ: Mesto Rožňava
Lokalita: Rožňava

Výskum č.25/2019
Názov stavby: „PTSL_SELCE, nová základňová stanica O2 Slovakia“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Selce (okr. Poltár)

Výskum č.26/2019
Názov stavby: „IBV Dlžiny – I. Etapa – 32 RD“
Objednávateľ: ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.
Lokalita: Veľký Kolačín (okr. Ilava)

Výskum č.27/2019
Názov stavby: „Rezidencie – Kováčová – inžinierske siete, II.etapa“
Objednávateľ: STAVEBNÝ HOLDING, a.s.
Lokalita: Kováčová (okr. Zvolen)

Výskum č.29/2019
Názov stavby: „Obnova NKP - meštianskeho domu, tzv. Thurzovho domu“
Objednávateľ: Stredoslovenské múzeum
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.30/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Dobrá voda v roku 2019"
Objednávateľ: o.z. RENOVA
Lokalita: Dobrá Voda (okr.Senica)

Výskum č.31/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Korlátko v roku 2019"
Objednávateľ: O.Z. Spojené ruky
Lokalita: Rozbehy (okr.Senica)

Výskum č.31/2019
Názov stavby: "Obnova NKP hrad Korlátko v roku 2019"
Objednávateľ: O.Z. Spojené ruky
Lokalita: Rozbehy (okr.Senica)

Výskum č.32/2019
Názov stavby: „IBV Banská cesta, Kremnica, inžinierske siete“
Objednávateľ: GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o.
Lokalita: Kremnica (okr. Žiar nad Hronom)

Výskum č.33/2019
Názov stavby: „Vodovodné potrubie - OP JEMO - Vinohrady - Vráble“
Objednávateľ: o.z. Godinov Majer
Lokalita: Vráble (okr. Nitra)

Výskum č.35/2019
Názov stavby: „NKP Kremnický hrad - obnova odvodňovacích rigolov na hradnom nádvorí“
Objednávateľ: NBS -Eurosystém, Múzeum mincí a medailí
Lokalita: Kremnica (okr. Žiar nad Hronom)

Výskum č.36/2019
Názov stavby: „Obnova NKP Radnica v Brezne“
Objednávateľ: Mesto Brezno
Lokalita: Brezno

Výskum č.37/2019
Názov stavby: „Garáže a spevnené plochy v areáli SD - SU Brezno“
Objednávateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Lokalita: Brezno

Výskum č.38/2019
Názov stavby: „Rozšírenie termálneho kúpaliska Aquatermal Strehová“
Objednávateľ: TERMAL DS, s.r.o.
Lokalita: Dolná Strehová (okr. Veľký Krtíš)

Výskum č.39/2019
Názov stavby: „RAGEV 45 m stožiar O2 Slovakia, s.r.o., trafostanica, VN a NN zemná el. prípojka“
Objednávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Lokalita: Gemerská Ves (okr. Revúca)

Výskum č.40/2019
Názov stavby: „Obnova budovy okresného súdu“
Objednávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o
Lokalita: Brezno

Výskum č.41/2019
Názov stavby: „Výstavba verejnej kanalizácie v obci Opatovce nad Nitrou“
Objednávateľ: Team s.r.o.,
Lokalita: Opatovce nad Nitrou (okr. Prievidza)

Výskum č.44/2019
Názov stavby: „Prestavba objektu meštianskeho domu na Hornej ul. 37"
Objednávateľ: B-ESTATE, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica - centrum

Výskum č.46/2019
Názov stavby: „Rekonštrukcia Kaštieľa Coburgovcov - prípojky inžinierskych sietí“
Objednávateľ: Mesto Jelšava
Lokalita: Jelšava (okr. Revúca)

Výskum č.47/2019
Názov stavby: „Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory nad Žitavou“
Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou
Lokalita: Dvory nad Žitavou (okr. Nové Zámky)

Výskum č.48/2019
Názov stavby: „ZMENA EXISTUJÚCEJ STAVBY ŠKOLY PRESTAVBOU A PRÍSTAVBOU NA ZARIADENIE SENIOROV“ 

Objednávateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Lokalita: Žiar nad Hronom

 

V Banskej Bystrici 8.1.2020

 

JUDr. Mgr. Martin Kvietok
konateľ