Referencie

Referencie

Spoločnosť Midland Adventure s.r.o. je mladá dynamicky sa rozvíjajúca organizácia. Vznikli sme v novembri v roku 2016. Činnosť spoločnosti je primárne zameraná na prípravu a realizáciu záchranných archeologických výskumov a konzultačnú činnosť na úseku pamiatkovej starostlivosti. Vo februári 2017 získala spoločnosť od MK SR oprávnenie na realizáciu archeologických výskumov. Naša spoločnosť zamestnáva 5 archeológov, z ktorých traja sú držiteľmi osobitnej spôsobilosti na realizáciu archeologických výskumov, a jedného technika s viac ako desaťročnou praxou. Spoločnosť sídli v Banskej Bystrici. Vlastní kancelárske priestory v centre mesta a prenajíma si technické priestory na konzerváciu a ošetrenie nálezov a depozitár pre uskladnenie archeologických nálezov. Máme zmluvu s certifikovanou reštaurátorskou spoločnosťou Reno Art, s.r.o.

Spoločnosť do 31.12.2018 realizovala 60 výskumných akcii z toho 56 akcií vo vlastnej réžii a 4 akcie vo forme subdodávateľských prác pre iné oprávnené organizácie. Územne pokrývame najmä priestor Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. 

 

Obrat spoločnosti:

Rok 2017: 57 715,00 Eur

Rok 2018: 137 800,00 Eur

 

Personálne zastúpenie

 

JUDr. Mgr. Martin Kvietok 
- absolvent FiF UKF v Nitre a PraF UK v Bratislave
- zakladateľ spoločnosti a konateľ, hlavný archeológ
- držiteľ osobitnej odbornej spôsobilosti na realizáciu archeologických výskumov podľa zákona č.49/2002
- súdny znalec v odbore archeológia
- prax v odbore, 13 rokov


Mgr. Veronika Kvietková 
- archeológ
- absolventka FF UK v Prahe a FiF UMB v Banskej Bystrici
- držiteľka osobitnej odbornej spôsobilosti na realizáciu archeologických výskumov podľa zákona č.49/2002
- prax v odbore 8 rokov


Mgr. Tomáš Molota 
- archeológ
- absolvent FiF TU v Trnave, archeológ
- prax v odbore 5 rokov


Bc. Radoslav Tomášik 
- archeológ
- Absolvent Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, archeológ
- prax v odbore od mája 2019


Mgr. Tomáš Babura 
- archeológ
- absolvent FiF TU v Trnave, archeológ
- prax v odbore 4 roky


Martin Hanes 
- technik
- prax v odbore od r. 2006


Výber z realizovaných akcií 

 

Rok 2017

 

Výskum č.1/2017
Názov stavby: „Garni hotel KUBO“.
Objednávateľ: Partner invest, s.r.o.
Lokalita: Lúčky (okr. Ružomberok)

Výskum č.2/2017
Názov stavby: Revitalizácia okolia r.k. kostola Ducha Svätého
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev. Farnosť Sielnica Lokalita: Sielnica (okr. Zvolen)

Výskum č.3/2017 (subdodávka)
Názov stavby: „MERKURY MARKET Lučenec“
Objednávateľ: ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA, s.r.o.
Lokalita: B.Bystrica – Radvaň

Výskum č.4/2017
Názov stavby: Kaštieľ Radvanských, budovanie IS
Objednávateľ: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Lokalita: B.Bystrica – Radvaň

Výskum č.5/2017
Názov stavby: „Rekonštrukcia a zmena funkcie objektu na Námestí Š. Moysesa č.14 v Banskej Bystrici.“ – adaptácia prízemia
Objednávateľ: AKOLA, s.r.o 
Lokalita: B.Bystrica 
Výskum č.6/2017
Názov stavby: „Obytná zóna Nižná – Sihoť“ 
Objednávateľ: Obec Nižná
Lokalita: Banská Bystrica 

Výskum č.7/2017
Názov stavby: „Obnova kaplnky sv. Anny“ 
Objednávateľ: Farnosť sv. Antona Paduánskeho Modrý Kameň
Lokalita: Dolné Strháre

Výskum č.8/2017
Názov stavby: „Turčiansky Michal, Zorkovce – IBV Sunfield“
Objednávateľ: ZIS, s.r.o.,
Lokalita: Turčiansky Michal

Výskum č.9/2017
Názov stavby: „Holiday Resort Liptovská Mara – II.etapa, lokalita Kamenisté“
Objednávateľ: ZRUBY RAJEC, s.r.o.
Lokalita: Liptovský Trnovec

Výskum č.10/2017
Názov stavby: „Polyfunkčný komplex Majer“
Objednávateľ: Majer, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.11/2017
Názov stavby: „Polyfunkčná budova – SEEDRAGON“
Objednávateľ: Seedragon, s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.13/2017
Názov stavby: „Nízkopodlažná zástavba RD a technická infraštruktúra“
Objednávateľ: ŠPED-TRANS, spol. s.r.o.
Lokalita: Levice

Výskum č.15/2017
Názov stavby: „Obytný súbor Suchý Vrch . Pod Flosom 2 – inžinierske siete“
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.19/2017
Názov stavby: „Obnova vodovodného radu“
Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..
Lokalita: Krupina

Výskum č.22/2017 (subdodávka)
Názov stavby: „Bavagan, kultúrno spoločenský areál“
Objednávateľ: PAMARCH, s.r.o.
Lokalita: Banská Bystrica

 

Rok 2018

 

Výskum č.1/2018
Názov stavby: „Kostol Nanebovzatia Panny Márie ÚZPF č.875/1 Obnova – prípravná fáza“
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza
Lokalita: Prievidza

Výskum č.2/2018
Názov stavby: „Výrobná Hala KUK Coils Slovakia“
Objednávateľ: KUK COILS Slovakia, s.r.o
Lokalita: Trenčianska Teplá

Výskum č.3/2018 (subdodávka)
Názov stavby: „Nultý obchvat Bratislavy, D4 – Jarovce – Rača“
Objednávateľ: VIA MAGNA, s.r.o
Lokalita: Vajnory – Ivanka Pri Dunaji

Výskum č.4/2018
Názov stavby: „Kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: Vodohospodárske stavby, a.s.
Lokalita: Pohronská polhora – Michalová (okr. Brezno)

Výskum č.5/2018
Názov stavby: „Aglomerácia Nedožery – Brezany, kanalizácia“
Objednávateľ: StVS Servising, s.r.o.
Lokalita: Nedožery – Brezanny

Výskum č.7/2018
Názov stavby: „Obnova objektu Múzea A. Sládkoviča“
Objednávateľ: OBNOVA, s.r.o.
Lokalita: Krupina

Výskum č.8/2018
Názov stavby: „Valaská – Hronec, kanalizácia“
Objednávateľ: SMS,a.s.
Lokalita: Valaská, Hronec (okr. Brezno)

Výskum č.12/2018
Názov stavby: „Miestna prípojka metropolitnej optickej siete Slovanet, a.s., Časť: Banská Bystrica 
 – Centrum“
Objednávateľ: Slovanet, a.s.
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.14/2018
Názov stavby: „Budova D areálu ASO VENDING“
Objednávateľ: VENDING Invest, s.r.o., 
Lokalita: Banská Bystrica

Výskum č.15/2018
Názov stavby: „Obytný súbor pod Rokošom“
Objednávateľ: PDP, s.r.o.
Lokalita: Nitrianske Sučany (okr. Prievidza)

Výskum č.20/2018
Názov stavby: „Obnova karnera Sv. Ondreja“
Objednávateľ: NBS – Eurosystém, Múzeum mincí a medailí,
Lokalita: Kremnica

Výskum č.21/2018
Názov stavby: „Obnova tzv. Horného kaštieľa“, NKP“ hradný palác“
Objednávateľ: Mesto Žarnovica
Lokalita: Žarnovica

Výskum č.28/2018
Názov stavby: „Dostavba a nadstavba dvorového krídla na Nám. SNP č.17“
Objednávateľ: STAVOÚNIA a.s.,
Lokalita: Banská Bystrica
    
Výskum č.32/2018
Názov stavby: „Obnova objektu kaštieľa Prónay“
Objednávateľ: LC Investor, s.r.o.
Lokalita: Lučenec – Opatová

Výskum č.34/2018
Názov stavby: „Aglomerácia Tornaľa – kanalizácia a ČOV“
Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Lokalita: Tornaľa

Výskum č.35/2018
Názov stavby: „Zámocké záhrady v Holíči – odbahnenie a úprava brehu rybníka “
Objednávateľ: Mesto Holíč
Lokalita: Holíč

 

V Banskej Bystrici 4.1.2019

 

JUDr. Mgr. Martin Kvietok
konateľ