Aktuality

Aktuality

Tento týždeň sme na našej webovej stránke zverejnili mapu našich výskumov. Mapa informuje o všetkých našich doteraz zrealizovaných akciách aj s krátkou fotodokumentáciou terénnej situácie a nálezov. Kliknite na mapu.

 

Mapa výskumov

 


 

Krátka reportáž TV SEN o našom najnovšom výskume v Senici

 

 


 

V decembri 2018 sme spolu s Mgr. Mojmírom Chomom z o.z. A-Dendro uskutočnili odber vzoriek pre dendrochronologické datovanie drevených prekladov strielní v západnom krídle Radvanského kaštieľa. Výsledok nás milo prekvapil . Preklady boli vyhotovené z jedle, ktorá bola zoťatá v zime 1502/1503. Ak uvažujeme že preklady boli použité krátko po zoťatí stromu dostávame veľmi zaujímavý časový horizont výstavby druhej najstaršej časti objektu. Solitérnej budovy v JZ predpolí gotického jadra kaštieľa. Núti nás to uvažovať o možnosti, že nová výstavba súvisela s hospodárskou konjunktúrou v BB a okolí na zač. 16. stor. v súvislosti s pôsobením Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti.

 

Radvaň
Odber vzorku na dendrochronologickú analýzu

 

Radvaň 2
Detail odberu

 

Radvaň 3
Pohľad na západné krídlo a JZ baštu